આ પાછળનું કારણ એ છે કે તે સેક્સના આહલાદક અનુભવનો આનંદ માણી રહી છે.